Lärande och utveckling i handledning 2022

Region Jämtland Härjedalen bjuder in till kurs i handledningsmetodik för alla psykologer som vill utvecklas som handledare. Under kursen varvas föreläsningar, övningar och erfarenhetsutbyte där aktuella handledningsuppdrag integreras i lärandet. Kursen ger en bred teoretisk grund, konkret färdighetsträning och direkt tillämpning i kursdeltagarnas egna verksamheter.

Kursen utgår från evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) och aktuell forskning inom handledningsområdet. Deltagarna ska ha minst ett pågående handlednings- eller konsultationsuppdrag under hösten då kursen bygger på ett upplevelsebaserat lärande och arbete med egen utveckling. Kursen ges i centrala Östersund och välkomnar deltagare från alla arbetsgivare som vill fördjupa sina kunskaper inom handledningsområdet. Kursen är ackrediterad inom Specialistordningen som en fördjupningskurs inom samtliga kliniska specialiteter samt inom pedagogisk psykologi.

Plats:  Centrala Östersund

Tid: 22-23/9, 27-28/10 och 9/12 i Östersund samt förmiddagarna 14/10 och 18/11 digitalt. Exakta tider meddelas senare

Inbjudan med fullständig information: Klicka här för länk Pdf, 83.3 kB.

Anmälan: Anmälan är stängd. Kursen planeras att ges härnäst hösten 2023.

Kostnad: 16000 kr (exkl. moms) för externa deltagare. I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt kursintyg. För anställda inom Region Jämtland Härjedalen ges kursen för ett reducerat pris. 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se