Kurs i vetenskaplig teori och metod för STP-psykologer och ST-läkare 2020

Kursen genomförs under hösten 2020 och syftar till att ge dig inspiration och metodologisk grund för att färdigställa en projektplan för ditt skrifliga specialistarbete (SSA). Arbetet syftar till att utveckla teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens hos ST-psykologen i enlighet med de generella lärandemålen för specialistutbildningen.

Tills vidare är kursen öppen endast för anställda inom Region Jämtland Härjedalen.

Anmälan är stängd! Kursen planeras att ges igen under hösten 2021.