Introduktionskurs specialistubildningen

Start i november 2019

Specialistutbildningens obligatoriska Introduktionskurs arrangeras av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med IHPU. Kursen kommer för första gången ges utifrån den helt nya och förändrade kursplanen (2019).

Innehåll: Etik, juridik, professionsteori och ledarskap. Evidensbaserade metoder, (EBP), och att inta specialistpositionen.

Kursupplägg: Fyra inledande kursdagar, ett uppehåll om ca två månader för inläsande av litteratur samt författande av ett arbetspapper vilket diskuteras vid en femte och avlutande seminariedag. Beräknad tidsåtgång för att genomföra kursen är ungefär 13-14 dagar, fördelade på 4 inledande dagar, 8-9 dagar för inläsning av litteratur, färdigställande av arbetspapper och förberedande av examinationsdagen, samt 1 dag för examination.

Kursdatum: 25-28/11 samt examination den 7/2 2020.

Schema: (Klicka för större bild)

Preliminärt schemaFörstora bilden

Kurskostnad: 22000 kr exkl moms. I kurskostnaden ingår all undervisning, examination, kursintyg samt för- och eftermiddagsfika (men ej lunch).

Anmälan: Anmälan är stängd och kursen fulltecknad.

Litteraturlista och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Brante, T. (2009). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. [Elektronisk resurs]. Vetenskap för profession. s. 15-34. Tillgänglig på Internet: http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3875263/1496953.pdf Länk till annan webbplats.

Hasson, H. & von Thiele Schwarz, U. Stockholm: Användbar evidens: Om följsamhet och anpassningar. Natur & kultur, 2017 -330 s. ISBN: 9789127818187.

Lindsay, G. (red.) (2008). Ethics for European psychologists. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber.

Sverne Arvill, E; Hjelm, Å. Johnsson, L-Å & Sääf, C. (2017). Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter. 7. uppl.: Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144118727.

Söderfjäll, S. (2018). En liten bok om ledarskap. Type and Tell. ISBN 9789176832400

Reed, J. E., & Card, A. J. (2016). The problem with plan-do-study-act cycles. BMJ Qual Saf, 25(3), 147-152.

Frykman, M., Hasson, H., Athlin, Å. M., & von Thiele Schwarz, U. (2014). Functions of behavior change interventions when implementing multi-professional teamwork at an emergency department: a comparative case study. BMC health services research, 14(1), 218.

Rekommenderad litteratur

Brante, T. (2014). Den professionella logiken: hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. 1. uppl.: Stockholm : Liber

Jackson, B., & Parry, K. (2018). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying leadership. SAGE.

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel06.pdf Länk till annan webbplats.

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_randomiserade_studier.pdf Länk till annan webbplats.

Ytterligare litteratur i form av böcker, artiklar samt länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial kan tillkomma under kursen.