Karriärvägar psykologer

Oavsett om är ny i din yrkesroll eller har flera års erfarenhet som psykolog kan du utvecklas hos oss i Region Jämtland Härjedalen! För oss är det viktigt att du ska känna trygghet och självständighet i din yrkesutveckling. Vilka individuella mål du än har kan vi stötta dig genom hela din karriär.

Psykologer inom Region Jämtland Härjedalen erbjuds tre möjliga karriärvägar:

  • Klinisk psykologi
  • Forskning och utbildning
  • Chef- och ledarskap

Karriärvägar inom klinisk psykologi

Psykologassistent
PTP-psykolog
Legitimerad psykolog
ST-psykolog/Psykolog under specialistutbildning
Specialistpsykolog
Specialistpsykolog med ledningsuppdrag

Karriärvägar inom forskning, utveckling och utbildning

Gott forskningsklimat

Karriärväg inom chef- och ledarskap

Chef - och ledarskap

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se