Johannes Hörnberg. Foto: Sara Rönnberg

”Det finns en otrolig utvecklingsvilja i organisationen”

Johannes Hörnberg började den 1 juni i den helt nya rollen som utvecklings- och digitaliseringsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har som en av få regioner i landet varit utan en samordnande direktör som på ett övergripande plan driver arbetet med utveckling och digitalisering i organisationen.

Från och med den 1 juni 2024 sällar sig Region Jämtland Härjedalen till övriga regioner när Johannes Hörnberg som första person i rollen träder in som utvecklings- och digitaliseringsdirektör.

Johannes Hörnberg flyttar till Östersund från Umeå där han arbetat som verksamhetschef för IT och medicinsk teknik i Region Västerbotten, samt även haft ansvar för strålningsfysik och medicinskteknisk forskning och utveckling.

Välkommen till Jämtland Härjedalen Johannes! Vad innebär rollen som utvecklings- och digitaliseringsdirektör?

– Det är en helt ny roll. Den innebär att titta på de utmaningar vi står inför kopplat till kompetensförsörjning, vår ekonomiska utmaning och utmaningar kring vår tillgänglighet.Att titta på vad vi kan göra utifrån utveckling och digitalisering och hur vi kan kraftsamla kring de möjligheterna.

Varför är det viktigt med utveckling och digitalisering?

– Det är självklart jätteviktigt att vi har en kontinuerlig utveckling, särskilt nu när vi står inför, och är mitt i, de här stora utmaningarna. Det krävs att vi gör saker på ett annat sätt och att vi driver en omställning. Och den här omställningen måste vi driva med hjälp av utveckling. Mycket av den utvecklingen stöttas av verksamhetsutveckling med hjälp av teknik, och det är där digitaliseringen kommer in.

Vad innebär den utvecklingen för den som jobbar i Region Jämtland Härjedalen?

– För oss som jobbar i regionen så vill vi vara till för de som behöver oss. Kan vi skapa mer tid till vård med hjälp av utveckling och digitalisering så är det vårt mål. En viktig del i det är omställningen till nära vård, där vi kan komma allt närmare våra invånare och ha ett fokus på en personcentrerad vård. För att kunna ha det så behöver vårdmedarbetare ha tillgång till den information man behöver när man behöver den. Så en digital arbetsmiljö blir jätteviktig.

Hur kommer invånarna att märka av utvecklingen?

– Som invånare i en stor region till ytan så behöver man kunna få vård där man är. Då är det viktigt att vi nyttjar teknikens möjligheter.

Vilka är dina styrkor som utvecklings- och digitaliseringsdirektör?

– En av styrkorna är min utbildningsbakgrund som personalvetare, där ändå fokuset är på en verksamhetsdriven utveckling och en god digital arbetsmiljö. Sedan har jag ett stort engagemang för frågorna och jobbar även nationellt med att driva det påverkansarbete som behövs för att vi ska lyckas med vår omställning.

Vad ser du mest fram emot med att jobba i Region Jämtland Härjedalen?

– Jag har förstått att det finns en otrolig utvecklingsvilja och en otrolig kraft i organisationen. Att kunna dra nytta av den och rikta den mot ett gemensamt mål för den här omställningen känns otroligt inspirerande och jättekul.

Text, foto och film: Sara Rönnberg

1 av 1 gillar detta