Illustration av en bärbar dator som visar webbsidan alfnorra.se

Foto: Pixabay, montage: Anja Hansen Knutsson

Tillgång till ALF-information stärks med ny webbplats

ALF-avtalet och dess innebörd är en viktig förutsättning för forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvården. Nu lanseras en ny webbplats som gör det lättare att sprida information om ALF i hela norra sjukvårdsregionen.

ALF är en akronym för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om Läkarutbildning, Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. I ALF-avtalet regleras den ersättning regionerna får av staten för deras medverkan i utbildning av läkare och klinisk forskning. Ersättningen är uppdelad i två delar, där den ena är för regionernas åtaganden i den verksamhetsintegrerade delen av läkarutbildningen, så kallad grundutbildnings-ALF, och den andra för regionernas deltagande i klinisk forskning och utveckling, så kallad forsknings-ALF.

Finansierar flera delar

– ALF-ersättningen finansierar delar av regionernas deltagande i verksamhetsintegrerat lärande inom läkarutbildningen och är därmed en förutsättning för att vi ska kunna ha en läkarutbildning på fyra orter i norra sjukvårdsregionen. Läkarutbildningen är jätteviktig för kompetensförsörjningen av läkare i Region Jämtland Härjedalen, säger Sara Lewerentz, regiondirektör.

Tack vare forsknings-ALF-medel skapas en bred bas av högkvalitativ klinisk forskning där framtida forskare utvecklas, samtidigt som forskarutbildad klinisk personal säkerställer att hälso- och sjukvården kan bidra till att nya evidensbaserade metoder implementeras. I avtalet definieras den kliniska forskningen som sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ohälsa.

– Den kliniska forskningen är avgörande för att bidra med kreativa lösningar till de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, säger Bodil Landstad, FoU-direktör i Region Jämtland Härjedalen.

Hela norra sjukvårdsregionen omfattas

Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland har alla ansvar för ALF-systemet, men det har visat sig svårt att få ett samlat grepp om och spridning av ALF-relaterad information.

– Det har därför skapats en organisationsoberoende webbplats där ALF-relaterad information kan samlas och presenteras. Förhoppningen är att underlätta för målgrupperna att på ett enkelt sätt hitta relevant information, men också att den allmänna kunskapen om ALF-systemet stärks i hela norra sjukvårdsregionen.

Hittills har det producerats två kortare filmer som handlar om vad ALF är och ett specifikt fördjupningsavsnitt om bas-ALF-medel. Det finns planer på att ta fram fler utifrån behov, säger säger Bodil Landstad.

Ta del av samlad information om ALF i norra sjukvårdsregionen: alfnorra.se Länk till annan webbplats.

0 av 0 gillar detta

Text: Bodil Landstad, FoU-direktör Region Jämtland Härjedalen och
Ida Laestander, forskningshandläggare Region Västerbotten