En person i skjorta står mot en mörk vägg och ler mot kameranFörstora bilden

Tommie Irewall

Tommie forskar om astma hos den unga skideliten

Han är barndoktorn som forskar om astma hos unga elitskidåkare. Nu är det dags för Tommie Irewall att disputera.

- Jämtlands position som idrottslän medför unika möjligheter för idrottsforskning, och kan man tycka, därmed också skyldighet att förvalta den möjligheten.

Målsättningen med hans avhandling är att undersöka debutålder och förekomst av astma hos unga elitskidåkare, samt nyinsjuknande i astma bland skidåkare och orienterare. Dessutom ville han uppskatta förekomsten av EILO, Exercise-induced laryngeal obstruction, bland elitskidåkare och beskriva hur den laryngeala obstruktionen förändras över tid hos elitkonditionsidrottare.

Tommie Irewall är uppvuxen i Örebro. Han började studera medicin i Umeå men flyttade till Östersund för att genomföra den kliniska delen av utbildningen 2011, som en i den första kullen från den regionaliserade läkarutbildningen.

- Jag flyttade från början norrut för att få ordentliga vintrar och mycket natur. Östersund har levererat tämligen väl, och jag blev kvar här tillsammans med min fru. Nu har vi två små barn och familjens fritidsintressen kretsar för närvarande mycket kring sandlådekreationer, pinnar i olika storlekar och att vattna med vattenkannor, berättar han.

Ambitiös och inspirerande forskningsmiljö

Hans intresse för forskning började ta form redan under läkarutbildningen när det gick upp för honom hur mycket vi faktiskt inte vet, och hur mycket vi gör och tror oss veta fast på ganska svaga grunder. När hans kurs började studera i Östersund fann han att det var en ambitiös forskningsmiljö som utvecklades snabbt. En inspirerande miljö att komma till med många fina projekt som drivs ifrån Östersund. Det lockade honom att få grotta ner sig i ett ämne på djupet.

- Sen kändes det lite spännande och kittlande att själv få möjlighet att bidra med ny kunskap, slår han fast.

En region som andas idrott

- Jag forskar på ansträngningsrelaterade andningsbesvär hos idrottare, och den här regionen andas idrott. Det kändes som ett spännande forskningsområde och en bra möjlighet att få bedriva den forskningen här i Östersund, med närheten till alla idrottare. Jämtlands position som idrottslän medför unika möjligheter för idrottsforskning, och kan man tycka, därmed också skyldighet att förvalta den möjligheten.

Tommie Irewalls handledare, lungspecialisten och lektorn Nikolai Stenfors, bedrev en epidemiologisk forskningsstudie för att beskriva förekomst, nyinsjuknande och debutålder av astma bland skidåkare. Sen var det ytterligare projekt på gång med en klinisk studie som primärt studerade EILO, vilket innebär en övergående ansträngningsutlöst luftvägsobstruktion som kan misstas för astma.

- Det kändes kul och spännande när jag fick möjlighet att engagera mig i dessa forskningsprojekt. Dessutom passar ämnet väldigt bra eftersom jag jobbar på Barnkliniken, och många idrottare är ju under 18 år. Jag tror att jag som barnläkare kommer att kunna bidra med en viktig pusselbit där, säger Tommie Irewall.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till eller bidra med?

- Jag hoppas min forskning om astma och EILO ska ge uppmärksamhet till ansträngningsutlösta andningsbesvär hos konditionsidrottare i allmänhet och skidåkare i synnerhet. Dels att astma fortfarande är så pass vanligt förekommande hos skidåkare, dels ofta verkar debutera redan i tidiga tonåren. Mer än var fjärde skidåkare på skidgymnasiet har diagnostiserats med astma. Samtidigt visar vi att EILO är lika vanligt som astma bland skidåkare, och att det inte är ovanligt med en samsjuklighet.

Tommie Irewalls avhandling belyser det faktum att alla ansträngningsutlösta andningsbesvär inte är astma. Att det är viktigt med diagnostik och ett kritiskt tänkande när man träffar idrottare med andningsbesvär. Korrekt diagnos och aktiv uppföljning och utvärdering av behandling minskar risken för övermedicinering.

I förlängningen hoppas han på att avhandlingen leder till tätare samarbete mellan olika delar av vården i omhändertagandet av idrottare med andningsbesvär, eftersom diagnostiken kan vara komplex och kan beröra flera kliniker. Exempelvis kan en skidåkare vid någon av länets idrottsgymnasier med ansträngningsutlösta andningsbesvär bli aktuell för primärvården, barnkliniken, lungkliniken och öron-näsa-halskliniken.

- Här tror jag det finns stora möjligheter att jobba tätare och effektivare. Vi har mycket att vinna på att underlätta idrott hos både barn, vuxna och seniorer på alla nivåer, slår han fast.

Drygt var fjärde skidåkare

Hans avhandling baseras på fyra vetenskapliga artiklar från två olika forskningsprojekt. Han kom fram till att förekomsten av läkardiagnostiserad astma är hög bland skidåkare vid svenska riksidrottsgymnasier. Drygt var fjärde skidåkare har diagnostiserats med astma av en läkare. Det är vanligt att denna grupp skidåkare med astma debuterar med sina besvär strax innan eller under de tidiga tonåren. Konditionsidrottare, och särskilt skidåkare, har ett högt nyinsjuknande av läkardiagnostiserad astma. EILO är vanligt förekommande hos elitskidåkare. Nästan 30 procent av skidåkare med astma har samtidigt EILO. Vid upprepad CLE-undersökning inom två år så är graden av laryngeal obstruktion ofta oförändrad, oavsett råd om andningsteknik till de med EILO. Undersökning för både EILO och astma bör övervägas hos skidåkare som har ansträngningsrelaterade andningsbesvär. Förklaring till CLE; CLE-undersökning innebär en laryngoskopi under ansträngning.

Möjlighet grotta ner sig

- Forskning ger möjlighet att grotta ner sig i ett område och utforska något som inte är känt sen tidigare. Det kan ge insikter som spiller över i det kliniska arbetet. På så sätt är det väldigt berikande och givande. Dessutom får man en vetenskaplig skolning. Jag har definitivt blivit bättre på att läsa och värdera vetenskapliga publikationer. Det är färdigheter jag kan ta med mig och använda i mitt kliniska jobb.

En nackdel som Tommie Irewall ser är att forskningsjobb bara delvis är lätt att planera. Det är många personer som samarbetar kring studierna, och för att det ska flyta på bra så kan det ibland krävas perioder av jobb på kvällar och helger.

- Att varva kliniskt jobb med forskning kan ju vara skönt, men min uppfattning är inte att forskning ger en magisk frihetskänsla. Det är hårt jobb som gäller. En annan inte oväsentlig nackdel är att det för många är en ekonomisk förlust att börja forska som underläkare eftersom tiden till specialistläkarkompetens förlängs, berättar han.

Regionen och universitetet försöker att kompensera för det med karriärtjänster, så det kan vara värt att kolla upp vilka möjligheter som finns om man är forskningsintresserad. Tommie Irewall menar att det är viktigt att läkare inte väntar för länge med att börja forska för att man ska få nytta av den vetenskapliga kompetensen över tid, och för att de ska kunna starta egna projekt.

Ditt bästa tips till forskningssugna kollegor? Hur ska man tänka?

- Hör dig för med kollegor som forskar! Det är viktigt att hitta en bra handledare som man har förtroende för, och ett forskningsområde som man tycker är intressant. Det är en stor fördel om det finns en forskargrupp eller om man har andra omkring sig som forskar. Gemenskapen är viktig, dels för att det blir så mycket roligare, dels för att man hela tiden har hjälp av och lyfter varandra, tipsar han och fortsätter;

- Som doktorand gör man ständigt saker för första gången och stöter på mängder av små problem och uppgifter som man lätt blir ensam med att försöka lösa. Det som är svårt för en person är banalt för en annan, och många saker går smidigare om man lär av varandra.

Tommie Irewall försvarar sin doktorsavhandling med titeln; Prevalence and incidence of and risk factors for asthma and exercise-induced laryngeal obstruction in elite endurance athletes. Fredag den 28 maj 2021 klockan 09.00 – 12.00 Hörsalen, Östersunds sjukhus. På grund av rådande pandemi sker det bakom lyckta dörrar. Men följ gärna det hela digitalt via Teams och Youtube. https://youtu.be/8r6Ct6EmWlQ Länk till annan webbplats.

Länk till avhandlingen i sin helhet: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 5 gillar detta