Huvudbild på en person i kostym och glasögon som står mot en brun ytterväggFörstora bilden

Micael Widerström

Clinical Trials Day 2024

Sedan tio år tillbaka infaller den 20:e maj Clinical Trials Day. Dagen kan ses som en fin möjlighet att pausa och reflektera över allt som åstadkommits under årens lopp tack vare dagen och människorna bakom densamma. Från Region Jämtland Härjedalen vill vi passa på att lyfta smittskyddsläkare Micael Widerström och hans forskning för att minska antalet protesinfektioner.

Stort lidande och ofta mycket svårbehandlade. Så beskriver han processen när resistenta bakterier orsakar infektioner kring inopererade implantat. Nu har det första forskningsåret av totalt tre passerat, där han kommer att forska för att kunna bidra med någon pusselbit av ny kunskap i kampen att försöka begränsa detta hot.

Hans forskningsfokus är att identifiera nya angreppssätt att behandla bakterier som orsakar infektioner kring inopererade implantat, i första hand ortopediska ledproteser. Dessa infektioner leder till stort lidande för patienter och är ofta mycket svårbehandlade. Majoriteten av infektionerna orsakas av bakterier som utvecklat resistens mot flertalet antibiotika, och då även mot nyare varianter av antibiotika. De har förmåga att bilda biofilm och fästa vid främmande material så som katetrar och implantat, men även material i sjukhusmiljön.

– Vuxna patienter som genomgår operation för protesinfektion vid Umeå Universitetssjukhus och Östersunds sjukhus har tillfrågats om att delta i studien. Genom att i detalj undersöka bakteriernas genetiska uttryck i biofilmen hoppas vi kunna identifiera angreppspunkter för nya antibiotika, berättar Micael Widerström.

Hur har ditt första forskningsår varit?

– Vi har fått mycket positiv feedback från personalen på ortopedkliniken både i Östersund och Umeå, samt från laboratoriemedicin. Avgörande för framgångsrikt uppstartsarbete har varit det stöd och samarbete vi har haft med Kliniskt Forskningscentrum, berättar Micael Widerström.

Nätverk och rutiner

Hittills har Micael Widerström och hans grupp strukturerat och etablerat nätverk och rutiner med ortopedmottagningen, operationsavdelningen och mikrobiologen både här i Östersund och i Umeå. Man har också påbörjat inkluderingen av patienter och har nu nått en grupp om femton individer. I en prospektiv multicenterstudie är det viktigt att ha väldefinierade avtal, rutiner och dokumentation vilket ibland tar tid att implementera. Detta arbete kommer dock vara avgörande när man senare analyserar data.

– Just nu befinner vi oss i slutfasen av att anställa en klinisk doktorand. Nästa steg är att fortsätta inkludera patienter, söka ytterligare forskningsmedel, påbörja dataanalyser och eventuellt inkludera fler forskningsenheter, konstaterar Micael Widerström.

Clinical Trials Day – en viktig plattform

– Clinical Trial Day uppmärksammar betydelsen av kliniska prövningar i medicinsk forskning och hälso- och sjukvård. Det ger en plattform för att hylla det arbete som forskare, vårdpersonal och deltagare utför för att främja medicinsk kunskap och utveckla nya behandlingar och läkemedel. Det är också en möjlighet att öka medvetenheten bland allmänheten om vikten av att delta i kliniska prövningar, och hur det kan påverka framtidens medicinska vård, förklarar Micael Widerström och fortsätter;

– Jag vill betona vikten av klinisk och translationell* forskning inom hälso- och sjukvården. Vi har utmärkta förutsättningar för detta samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet. Genom att samverka kan vi främja medicinsk kunskap och utveckla innovativa behandlingsmetoder för våra patienter.

*Translationell forskning ,från latinets Länk till annan webbplats. translatio=överföring, är en skola för medicinsk forskning som bygger på att problem som upptäcks i sjukvården, exempelvis vid diagnos eller pågående behandling, används i utveckling och forskning innan klinisk prövning. ] Länk till annan webbplats.Forskningen utgår därmed från en patients hälsosituation och har som målsättning att snabbt uppnå resultat som kan leda till bättre diagnostik och terapi för patienten. Arbetssättet är inte nytt, men begreppet började användas först under 2000-talet.

Länk till uppstartsartikel om Micaels forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Clinical Trials Day 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text & Foto: Lena Manneby

1 av 1 gillar detta