Nyfödd sovande bäbis med vit mössa och gosedjurskanin i händernaFörstora bilden

Nyfödd länsinnevånare

Teamfödsel – med patienten i fokus

Teamfödsel är ett forskningsprojekt där BB i Östersund ingår. Syftet är att öka patienters delaktighet. De senaste åren har teamarbete som arbetsform utvecklats enormt. Man arbetar i team tillsammans över yrkesgrupper – läkare, sjuksköterska, barnmorska till exempel. Men det har aldrig tidigare pratats om att plocka in patienterna i teamet.

- Men nu äntligen tar vi med patienterna också, säger Lena Bäck barnmorska och enhetschef på Områdesstab Kvinna.

Det hela är egentligen ganska enkelt. Varje förlossningsrum har en whiteboardtavla där man skriver in namnet på patienten, även namnen på dem som ska jobba tillsammans under förlossningen. Där kan man få fylla på med till exempel läkare om den hjälpen skulle visa sig behövas. Tillsammans med patienten skriver man in hälsohistoria/bakgrund, aktuellt och eventuella önskemål. Det kan handla om önskad smärtlindring. Dessutom visar personalen på en tidslinje på whiteboarden vart man befinner sig i förlossningen. Från latensfas till födsel. Det hela blir på så sätt litet mer visuellt och greppbart för patienten.

- Det kan vara ganska skönt att på en vågrät linje kunna se exakt vart man är i processen. På tavlan skriver man även upp tid för nästa avstämning. Då vet patienten att personalen kommer tillbaka till deras rum igen om till exempel en timma. Det här blir också ett snabbt sätt för personalen att direkt när man kommer in i ett rum kunna se vad som är viktigt för just det här paret, berättar Lena Bäck och avrundar;

- I längden tänker jag så här, varför har inte alla patienter som är inneliggande på sjukhuset en egen whiteboard? Vad är viktigt för den här patienten, och vilka ingår i teamet? En fin överblick som gör att patienten slipper ligga som i ett vacuum och undra vad som ska hända härnäst. Jag hoppas på en kedjeeffekt ut till övriga sjukhuset.

Text & Foto: Lena Manneby

5 av 5 gillar detta