Förstudie Cirkulär upphandling

Undersöker hur den cirkulära omställningen kan ske via offentlig upphandling och vilka effekter det kan ha på näringslivet i länet.

Förstudien utforskar möjligheterna att integrera cirkulär ekonomi i offentlig upphandling i Jämtland Härjedalen. Med förstudien vill vi också visa på vilka effekter det kan ha på näringslivet och titta på möjligheter att ta det här vidrae och arbeta med omställningen i ett kommande projekt.

Förstudien utförs via aktiviteter som:

  • Dialogsamtal
  • Studiebesök
  • Omvärldsbevakning
  • Nätverksträffar
  • Utredning av kopplingen till näringslivet i länet

 

Finansiärer

Logotyper för finansiärer i detta projekt.

Information om projektet

Projekttid: 2024-07-01 t.o.m. 2025-04-30

Budget: 1 045 728 kronor

Projektägare: Energikontoret Jämtland Härjedalen

Kontaktuppgifter

Projektledare:
Hilda Sigge
hilda.sigge@regionjh.se
063-14 65 37