Illustration av vätgas och fordon som kör förbi vätgasillustrationen.

Vätgaspionjärer delar framgångsrecept

Två ledande aktörerna på vätgasområdet delar med sig när Förnybart 2030 bjuder in till vätgasnätverk 19 mars. Det handlar om FlagshipONE i Örnsköldsvik som är det största e-metanolprojektet i Europa och aktörerna bakom den stora vätgasfabrik som planeras i Ånge.

Förnybart 2030:s vätgasnätverk riktar sig till företag och offentliga aktörer med intresse av vätgasproduktion, tankställen, tunga transporter och entreprenadmaskiner. Syftet är att vara en plattform för kunskapsspridning och samskapande.

På årets första träff medverkar Rose Sergant från Ørsted och berättar om storsatsningen på e-metanol i Örnsköldsvik. En satsning som blivit möjligt tack vare det stora utbudet av förnybar energi i det lokala elnätet och den världsledande skogsindustri som finns i regionen.

I skymundan av de stora stålprojekten i Norrbotten planeras en stor vätgasfabrik i Ånge. Genom vätgasanläggningen sätts Sverige på kartan som ett föregångsland – med Ånge i spetsen. Planen är att leverera fossilfri vätgas till flera industrikunder. RES i Ånge kommun är aktiva inom flera olika projekt som möjliggör energiomställningen. Just nu byggs vindkraft på Björnberget och Gubbaberget, vätgasanläggningar planeras i Alby och Ljungaverk. Tomas Widenfalk berättar mer om satsningarna i Ånge kommun på nätverksträffen.

Förnybart 2030:s vätgasnätverk är kostnadsfritt och öppet för alla. Träffen är digital och äger rum 19 mars klockan 08:30 – 10:00.

Anmälan via länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta David Tengerström

david.tengerstrom@rvn.se

076- 141 17 33


Projektet Förnybart 2030 arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet leds av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen tillsammans med BioFuel Region och Energikontoret Region Västernorrland. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Illustrerad framsida till material om strategiska platser för vätgasinfrastruktur.

För mer information

För mer information följ denna län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.k till Biofuel Regions sida om etablering av tankinfrastruktur för vätgas.

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.