Illustration av vätgas och fordon som kör förbi vätgasillustrationen.

Standard för tillgänglighet vid laddplatser ger fler möjlighet att ställa om

Sverige ställer om till fossilfritt och infrastrukturen för laddplatser utökas, då måste alla ha möjlighet att använda laddplatserna. I dag har många laddplatser brister när det gäller tillgänglighet. Det kan vara trångt, tekniskt svårförståeligt och ibland omöjligt att ladda, exempelvis för personer som sitter i rullstol, på grund av kanter, påkörningsskydd och dålig snöröjning.  Det saknas krav som tydligt sammanfattar hur en tillgänglig laddplats ska utformas.

Det är dags för förändring. Tillsammans med Svenska Institutet för Standarder (SIS) bjuder projektet Förnybart 2030 in till ett intressentmöte för att undersöka möjligheterna att ta fram en svensk standard för tillgängliga laddplatser. En standard skulle göra det enklare att kravställa i en upphandling och blir i förlängningen en vägledning till att tänka rätt i val av plats, utformning, inköp och installation. Den kommer också att göra laddningen enklare för alla.

I tidigare projekt som Energikontoret Jämtland Härjedalen drivit tillsammans med Biofuel Region uppmärksammades det att det inte ställs tillräckligt tydliga krav på fysisk utformning av laddare. Frågan har drivits både regionalt, nationellt och internationellt för att laddplatser som byggs ska vara inkluderande och tillgängliga för alla.

Johan Lagrelius, Biofuel Region.

– Vi har lyckats påverka att det ställs krav i bland annat Klimatklivet och andra investeringsstöd, men trots våra inspel till Trafikverkets och Energimyndighetens handlingsplan för laddinfrastruktur finns inget konkret åtgärdsförslag kring tillgänglighet vid laddplatser. Ansvaret ligger kvar mellan stolarna och därför ställs inga skarpa krav på laddstationers utformning och det görs heller ingen tillsyn. Därför har vi bestämt att själva initiera arbetet med en nationell standard för tillgängliga laddplatser, säger Johan Lagrelius, projektledare, Biofuel Region.

Dialoger med europeiska projekt som jobbar med standardisering har visat att en europeisk standard för tillgängliga laddplatser är flera år bort och en svensk nationell standard är ett av de snabbaste sätten att få en förändring. Dessutom kan den svenska standarden vara värdefullt utgångsmaterial vid framtagandet av en europeisk standard. Sverige kan på det sättet bidra till att det snabbare blir tydliga kravställningar i hela Europa.

Rebecka Andersson, Förnybart 2030

På intressentmötet 20 mars kommer vi att berätta mer om bakgrunden till initiativet, men också vad som skulle kunna ingå i standarden, vilken nytta den kan göra samt hur du och din organisation kan vara med och delta i arbetet eller bidra på andra sätt.

– Vi hoppas att så många aktörer som möjligt vill vara delaktiga i arbetet. Ju fler vi är som jobbar med att ta fram standarden, desto fler perspektiv och bättre standard får vi, säger Rebecka Andersson, projektledare Förnybart 2030, Energikontoret Jämtland Härjedalen.

 

INTRESSENTMÖTE 20 MARS

Talare

  • Johan Lagrelius och Rebecka Andersson, projekt Förnybart 2030
  • Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS

Agenda

  • SIS, standarder och standardisering
  • Bakgrund om projektet
  • Standard för tillgängliga laddplatser

 

Välkommen att anmäla dig via denna länk: Tillgängliga laddplatser - Svenska institutet för standarder, SIS Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Rebecka Andersson, projektledare Förnybart 2030
rebecka.andersson@regionjh.se

Johan Lagrelius, projektledare, Biofuel Region
johan.lagrelius@biofuelregion.se

Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS
alexandra.antoni@sis.se

 

Projektet Förnybart 2030 arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet leds av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen tillsammans med BioFuel Region och Energikontoret Region Västernorrland. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Illustrerad framsida till material om strategiska platser för vätgasinfrastruktur.

För mer information

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.