Bild från en gräsig dikeskant, där en lastbil svischar förbi i snabb fart.

Nu ökar vi takten.

Miljoner till grön omställning i Västernorrland och Jämtlands län

Omställningen av tung trafik har gått raskt framåt i Västernorrlands och Jämtlands län de senaste åren. Nu står det klart att projekten Förnybart i tanken och Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland fått beviljat medel till att fortsätta arbetet.

Projektet får sammanlagt närmare 14 miljoner kronor för att öka förutsättningarna för att lösa de utmaningar som finns i omställningen av drivmedel i Västernorrlands och Jämtlands län. Fokus ligger på att ställa om till fossilfria drivmedel främst för tung vägtrafik och arbetsmaskiner och till viss del flyg och sjöfart. Projektet bidrar genom sitt arbete till Agenda 2030 mål 7, som är ”Hållbar energi för alla”. Ingrid Ahnlund Rode på Region Jämtland Härjedalen har varit med och skrivit projektet tillsammans med Region Västernorrland och BioFuel Region.

– Det är verkligen glädjande att vi nu har resurser för att fortsätta arbetet med att driva på omställningen av transporter. Det är vår största utmaning för att nå klimatmålen, så det är viktiga frågor som berör många aktörer, säger Ingrid Ahnlund Rode.

Projekten Förnybart i tanken och SiSL Mellersta Norrland som avslutas i höst får en fortsättning i projektet Förnybart 2030, för ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i mellersta Norrland. Finansieringen kommer från Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuelregion och pågår från september 2023 till december 2026.

– Det har varit en ynnest att i snart fem år ha haft goda resurser att arbeta med både förnybara bränslen och elektrifieringen. Vi har haft ett väldigt fruktbart samarbete med Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen. Det känns också superroligt att vi nu också får med Energikontoret i Region Västernorrland i det nya projektet, säger Johan Lagrelius, projektledare på BioFuel Region.

För mer information:


Ingrid Ahnlund Rode
ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se

Johan Lagrelius
johan.lagrelius@biofuelregion.se

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.