Illustration av vätgas och fordon som kör förbi vätgasillustrationen.

Förnybart 2030 bjuder in till upphandlingsnätverk

Ett nytt nätverk ska se över hur upphandlingar kring förnybara transporter ska kunna föra utvecklingen framåt så att vi kan nå klimatmålen.

Behovet av kunskapsutbyte inom förnybara transporter har ökat markant genom nya lagstiftningskrav för en viss andel rena och utsläppsfria fordon, CVD, clean vehicles directive.

Därför anordnar vi nu vår första nätverksträff där vi kommer att fokusera på förnybara bränslen, fordon och hållbara transporttjänster och entreprenader. Syftet är att byta erfarenheter samt ge stöd och hjälp.

Den första träffen fokuserar framförallt på offentliga aktörers upphandlingar i Jämtlands- och Västernorrlands län, men alla som är intresserade av upphandling är varmt välkomna.

Datum: Onsdag 10 april 2024

Tid: 13:15 – 14:30

Plats: Digitalt

Anmälan: Anmäl dig senast 8 april: Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk kommer efter att du har anmält dig.

För mer information:

Hanna Olovsson, Biofuel Region
070 331 54 34
hanna.olovsson@biofuelregion.se

Elisabeth Wickzell, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen
073 71 25 078
elisabeth.wickzell@regionjh.se

”Projektet Förnybart 2030 arbetar för att öka takten på klimatomställningen av den tunga trafiken i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet leds av Energikontoret Region Jämtland Härjedalen tillsammans med BioFuel Region och Energikontoret Region Västernorrland. Projektet finansieras av EU:s regionalfond, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region”

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.