Bild på en lastbil med tomt timmersläp.

Den världsunika eltimmerbil som SCA har i drift.

En lastbilsträff kommer lastad… med eltimmerbil och förnybart

Projektet Förnybart i tanken startade med ett hållbarhetsevent vid Lastbilsträffen 2019. Nu slöt vi cirkeln genom att komma tillbaka till Ramsele med ett avslutande seminarium där vi berättade om hur infrastrukturen för el, vätgas och förnybara drivmedel utvecklas i regionen.

Omställningen till en fossilfri lastbilsflotta involverar lokala företag i Västernorrlands och Jämtlands län som är med och bygger upp infrastruktur. Vi fick träffa flera av entreprenörerna och höra mer kring deras verksamhet och framtidsplaner. Dessutom tog vi del av hur transportköpare tänker och erfarenheter från åkerier som kör på el och flytande biogas i sin dagliga verksamhet. Precis som 2019 genomfördes seminariet i samarbete med Sollefteå kommun och Lastbilsträffen.

Omställning till fossilfrihet

Nu är det många åkerier som vill bli fossilfria och det handlar mer om tillgänglighet i infrastruktur och fordon än om frågan att ställa om.

Tester och erfarenheter är jätteviktiga och från lokala entreprenörer fick vi veta hur det går för de som vågat vara tidiga. Intresset är stort och många av de åkerier som deltog vill ställa om, det som driver dem är ekonomi, hållbarhet och kundkrav.

En avgörande faktor är också de styrmedel som finns för omställningen av tung trafik, när det gäller infrastruktur och fordon. Det är också viktigt för åkarna att veta vad som gäller om 5 år för att kunna ta bra beslut. Transportköparna har en nyckelroll i detta, de måste ställa krav och vara beredd att ta en del av kostnaden för omställningen.

Världsunik eltimmerbil – nu även i skogen

Ett exempel på en utmanande omställning är den världsunika eltimmerbil som SCA har i drift mellan terminal och industri, men som också varit ute i skogen och hämtat timmer.

Eltimmerbilen visades på Lastbilsträffen och har också testats i området. Själanders Åkeri har med hjälp av snabbladdning vid ett mobilt batterilager kunnat bekräfta att det gick bra att hämta rundved ute i skogen och transportera ner mot kusten.

Erfarenheterna är goda vad gäller komfort, framkomlighet och räckvidd. De flesta turer som körs med timmerbil är på mindre än 60km och framkomligheten för ellastbilen är mycket god i skogen och inte minst en bättre arbetsmiljö för föraren.

För mer information:

Johan Lagrelius

johan.lagrelius@biofuelregion.se

070-345 25 56

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.