Karta över Jämtland och Västernorrland, som pekar ut Hoting, Brunflo, Älvros, Docksta, Ullånger och Alby, östra och vilken hög mängd tunga fordon som trafikerar sträckorna däromkring.

Bästa platserna för vätgastankstationer i Jämtland och Västernorrland

Brunflo, Hoting, Ullånger/Docksta, Älvros och Alby östra. Det är de mest lämpade platserna för att etablera vätgastankstationer på i Jämtlands och Västernorrlands län. Detta enligt en utredning som gjorts av WSP för projekt Förnybart i tankens räkning.

Brunflo utanför Östersund lyfts fram för sin närhet till både Inlandsbanan och E14/E45. Hoting har direkt anslutning till Inlandsbanan. Ullånger/Docksta ligger strategiskt på E4. Älvros i Härjedalen kopplar samman länen till andra tankstationer i Sveriges inland och Alby östra i Ånge kommun ligger nära kommande produktion av vätgas.

– Vi har haft många bra förslag att utgå ifrån, men har valt att lyfta fram några platser lite extra som har goda förutsättningar för att nyttjas av framtida vätgasfordon säger Amanda Rensmo från WSP.

För att hitta lämpliga placeringar av vätgastankstationer har WSP analyserat en rad olika faktorer, bland andra koppling till befintliga stråk, avstånd till andra vätgastankstationer, närhet till vätgasproduktion eller eldistribution, samlokalisering med befintlig eller planerad tankstation samt detaljplanelagt område med plats för stora ekipage.

Till grund för förslaget ligger även en rad intervjuer med privata och offentliga aktörer, en enkät och dialog med arbetsgruppen för vätgas i transportsektorn i Jämtlands och Västernorrlands län som Förnybart i tanken initierat. Totalt har hela 54 förslag om lämpliga placeringar kommit in och bland dessa har en “Topp fem-lista" sållats fram.

– Vi hoppas att vätgasintressenter och markägare får användning av utredningen när de planerar för framtida vätgastankstationer, säger Elisabeth Wickzell som är projektledare för Förnybart i tanken.

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.

Om Energikontoret

Vi arbetar för energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt, nätverk och aktiviteter. Detta gör vi på uppdrag av kommunerna i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.

Företag, organisationer och privatpersoner kan vända sig till oss för att få råd och stöd kopplat till energieffektivisering, klimatrådgivning och hållbara transporter. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.