Barndiabetes - Egenvård

Närbild på ung persons händer som skriver på en mobiltelefon.

Som ett stöd och hjälp i din egenvård ligger här dokument med information från diabetesteamet.

Stöd i egenvård

  • Måldokument diabetes barn

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se