Barnneurologi

Välkommen till Barnneurologimottagningen i Östersund!

  • Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärnan och nervsystemet.
  • På barnneurologimottagningen utreds och behandlas barn för b.la huvudvärk, epilepsi, MS, utvecklingsförsening m.m.
  • På barnneurologmottagningen i Östersund jobbar ett team bestående av: läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och kurator.
  • Att få en neurologisk diagnos kan vara omtumlande och det är ibland mycket ny information som du som patient eller anhörig behöver sätta dig in i. På denna hemsida har vi sammanställt information kring några av våra vanligaste diagnoser och vår förhoppning är att du som patient, anhörig eller personal i patientens närhet ska få så bra och tydlig information som möjligt.

Krampanfall

Information om epilepsi-, affekt- och feberkramper.

Information till dig som jobbar inom skola och barnomsorg

Information om migrän och spänningshuvudvärk

Undersökningar

Om EEG-, MR-DT-, LP-undersökningar och blodprov.

Foto: Sandra Lee Pettersson

Nyhetsbrev, Föräldramöten, Patientråd, m.m.

Tom ruta, visas inte för besökare

Information om migrän och spänningshuvudvärk