Barnastma, allergi, eksem och lungsjukdomar

Om du behöver söka vård för dig eller ditt barn så ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 för rådgivning.

Om du eller ditt barn har behov av specialistvård så kommer du till oss via remiss från din Hälsocentral eller egenvårdbegäran via 1177.

På barnmottagningen finns ett team som är specialistutbildade inom astma, allergi, eksem och lungsjukdomar..
Om du har astma så utreds och behandlas du för dina besvär och vi följer upp tills du har kontroll på din astma.
Det är viktigt att du får kunskap om din astma och din behandling så du kan vara så symtomfri som möjligt.

Vid allergi så kan det handla om födoämnesallergi eller pollen och pälsdjur. Om du har stora besvär med allergi kan du erbjudas allergivaccination som gör att du kan bli mindre allergisk.
Vid allvarlig födoämnesallergi så behöver du oftast träffa oss i teamet regelbundet tills allergin växer bort eller är under kontroll. Ibland utförs provokationer på födoämnet för att se om din allergi försvunnit.

Om du har eksem så får du i första hand träffa en allergisköterska som är specialist på eksem och behandling. Där kan du få gå "eksemskola" och lära dig sköta och behandla din hud på bästa sätt för att slippa klåda och eksem.

Övriga lungsjukdomar sköts av specialistutbildade barnläkare på Barnmottagningen.

Mörk långhårig sjukvårdspersonal lyssnar med stetoskop på ett barns bröstkorg. Fotograf: Maskot/Folio

Information om astma, utredning, inhalationsteknik.

Kortklippt blont barn som står i en sommaräng. Fotograf: johner.se/Stefan Isaksson

Information om allergi, överkänslighet, anafylaxi, pollen och pälsdjursallergi. Egenvård, behandling.

Närbild på nakna barnfötter. Fotograf: Luca Lorenzelli

Information om eksem och behandling. Eksemskola, egenvård.

Mörkhårig flicka i klänning som jagar såpbubblor. Fotograf: johner.se/Hannes Söderlund

Information om lungsjukdomar. Behandling.