Specialister i allmänmedicin till Torvalla hälsocentral

Arbetsplatsbeskrivning

Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.

Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet och därmed ingår undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet som en del av tjänsten.

På vår hälsocentral kommer vi att jobba i team och jobbar personcentrerat med våra listade patienter. Hälsocentralen Torvalla är placerad i Torvalla centrum och bemannas med undersköterskor, distriktssköterskor, specialister i allmänmedicin, socionom, psykolog, psykiatrisjuksköterska och medicinska sekreterare. Vi har en Familjecentral med bvc och mvc i samma byggnad. Sjukgymnast/fysioterapeut, rehab koordinator, dietist och arbetsterapeuter kommer också arbeta på hälsocentralen.

Vår hälsocentral kommer kännetecknas av öppenhet och hjälpsamhet mellan alla professioner, vi vill att du ska känna dig delaktig. Vi kommer fokusera på en hållbar arbetsmiljö, du avslutar dagen i tid, du ska känna att du hinner med både arbetet och fritiden. Vi kommer arbeta utifrån de arbetssätt som fungerar för verksamheten där nära vård fokuserar på patienten.

Du är varmt välkommen med din ansökan och läs gärna mer om oss: regionjh.se/torvallahc

Arbetsbeskrivning

Drivs du av utmaningar? Då har du nu chansen att vara med och bygga upp den nya hälsocentralen i Torvalla Centrum.

Här har du möjligheten att vara med och skapa en hälsocentral utöver det vanliga när det gäller personcentrerad vård. På Torvalla HC har du möjligheten att bygga struktur och utveckla nära vård från grunden i samarbete med kommunens hemsjukvård, säbo och socialtjänst.

Vi kommer arbeta med personcentrerad vård och teamarbete. Uppdraget innebär färre antalet patienter, till förmån för ett utökat ansvar för våra mest sköra äldre och mångbesökare. Arbetssättet innebär också ökade möjligheter till hembesök och därmed kunna förmedla trygghet till de patienter som behöver det bäst. Det dagliga arbetet innehåller mottagningsbesök, hembesök, läkemedelsgenomgångar, infektionsmottagning och kvalificerade telefon- och digitala besök. Nära samarbete med kommunens hemsjukvård och särskilda boenden ingår, kommunikationen sker elektroniskt via LINK. Mödra- och barnavårdscentral, handledning och MLU-uppdrag kan eventuellt förekomma. Enstaka beredskapsjourer ingår i arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin, har svensk legitimation och erfarenhet från primärvård krävs. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.

Du tycker om att jobba i team tillsammans med andra professioner, nära patienten och vill bidra i utvecklingen av verksamheten.

Som person ser vi att du är positiv, ödmjuk och föredrar att arbeta lösningsorienterat. Därtill ser vi gärna att du har ett strukturerat och flexibelt arbetssätt. Du bör ha god initiativförmåga, ha ett öppet sinnelag samt vara öppen för förändringar inom verksamhetsområdet. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och professionellt ansvar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Andra uppgifter

Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringstiden har löpt ut.

Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:

• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.

Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt med bestämt ytterligare erbjudanden.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Sofie Speles
Enhetschef
Telefon: 070-204 39 35
Email: sofie.speles@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Tobias Finnsson
Läkarföreningen
Telefon:
Email: tobias.finnsson@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/96/2024
Sista ansökningsdag: 2024-05-31

Ansök nu

.