Verksamhetschef för Område Laboratoriemedicin

Arbetsplatsbeskrivning

Är du en motiverad och erfaren ledare med ett stort intresse för laboratoriemedicin och verksamhetsutveckling? Välkommen med en ansökan till Verksamhetschef för område Laboratoriemedicin!

Region Jämtland Härjedalen har ca 4000 medarbetare, varav majoriteten finns i hälso- och sjukvården. Länets enda sjukhus finns i Östersund och är ett komplett akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Hälso- och sjukvården har en relativt ny organisation med indelning i tre divisioner: Medicin, Kirurgi och Nära vård. Division Medicin består av sex verksamhetsområden: Barn- och ungdomsmedicin (BUM), Bild- och funktionsmedicin, Laboratoriemedicin, Akutmottagningen, HNR (Hjärta, neurologi, rehabilitering och reumatologi) samt HIM (Hud, infektion och medicin).

Till Division Medicin söker vi nu en verksamhetschef till Område Laboratoriemedicin.

För närvarande tillhör även Medicinsk Teknik området. Arbete pågår för att förändra organisationen, med inriktningen att separera Medicinsk Teknik från Laboratoriemedicin under 2024 i syfte att renodla verksamheterna och stärka strategiska processer. Uppdraget som Verksamhetschef för området kommer därför framgent enbart att handla om Laboratoriemedicin.

Området kommer ha drygt 60 anställda och arbetar med ett regionövergripande uppdrag.

Laboratoriemedicin bedriver verksamhet inom klinisk kemi, mikrobiologi och transfusionsmedicin inklusive blodtappningsverksamhet. Läkarbemanning och medicinska ledningsuppdrag tillhandahålls av Region Västerbotten och regleras via avtal. I området ingår också Patologi som för närvarande drivs av Region Västerbotten. Bårhusverksamhet i egen regi är under uppbyggnad och kommer att ingå i verksamhetsområdet från 2025.

Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 15189:2012, vilket innebär att verksamheten genomsyras av ett ständigt pågående kvalitetsarbete som behöver förhålla sig till standarden och ett flertal föreskrifter.

Arbetsbeskrivning

I uppdraget som verksamhetschef kommer du ha verksamhetschefsansvaret för laboratoriemedicins verksamheter. Du arbetar strategiskt och har, utöver övergripande ekonomi- och personalansvar, det övergripande ansvaret för att verksamheterna inom området drivs och utvecklas med hög kvalité och effektivitet. Inom Område Laboratoriemedicin kommer det att under verksamhetschefens ledning finnas två enhetschefer.

Då Laboratoriemedicin inte har egna läkare på plats, regleras det medicinska ansvaret i avtal med Laboratoriemedicin vid Umeå universitetssjukhus. Du kommer att ha ansvar för avtalsuppföljning, utveckling av det regionala samarbetet och klinikövergripande medicinska diskussioner inom Region Jämtland Härjedalen. Det innebär också ett nära samarbete med läkare med medicinskt ledningsansvar (MLA) och ledningsuppdrag (MLU) vid Umeå universitetssjukhus.

I verksamhetschefens uppdrag ingår också att vara Regionens samverkanspartner mot patologin samt ansvara för avtalsuppföljning.

Många medarbetare inom området är högt utbildade specialister till exempel biomedicinska analytiker, kemister och mikrobiolog. En viktig framgångsfaktor är att tillsammans med enhetschefer kunna leda dessa specialister effektivt. Områdets ledningsgrupp kompletteras med en liten stab bestående av HR-konsult och ekonom.

Organisatoriskt är du direkt underställd divisionschefen för Division Medicin. Du medverkar i divisionens ledningsgrupp och bidrar där utifrån ett helhetsperspektiv med gemensamma mål.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård är meriterande, särskilt erfarenhet från sjukhusverksamhet och laboratoriemedicinsk verksamhet. Du kan ta ekonomiskt ansvar samt har intresse, kunskap och erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Det finns på sikt en möjlighet att kombinera detta uppdrag med klinisk tjänstgöring på deltid inom det egna området.

Som person visar du initiativ, handlingskraft och har förmåga att fatta beslut. Du har uthållighet när det gäller att uppnå mål och uppsatta resultat även i krävande och oväntade lägen. Du har ett positivt, engagerat och strategiskt ledarskap med god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personliga ledaregenskaper, personlig lämplighet och att du agerar på ett sätt som skapar förtroende i ditt ledarskap. Vi värderar att du har god kunskap om svenskt hälso- och sjukvårdssystem och är väl förtrogen med politiskt styrda verksamheter och dess villkor.

Andra uppgifter

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, Tillsvidareanställning i Regionen med tidsbegränsat (4 år) förordnande som verksamhetschef.
Tillträde:  Tillträde enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Mattias Schindele
Divisionschef
Telefon: 073-0637887
Email: mattias.schindele@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Anna- Lena Henriksson
Vårdförbundet
Telefon: 063- 15 41 30
Email:
Namn: Anna Hemå
Kommunal
Telefon:
Email: anna.hema@regionjh.se
Namn: Gunvi Dahlström
Vision
Telefon: 070 587 43 07
Email: gunvi.dahlstrom@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/327/2024
Sista ansökningsdag: 2024-05-16

Ansök nu

.