Leg. Psykolog till Föräldra- och barnhälsan

Arbetsplatsbeskrivning

Område Barn- och Unga Vuxna (BUV) består av Föräldra- och barnhälsan, Barn- och ungdomshabilitering, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Vuxenhabiliteringen. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan i Östersund.

Föräldra- och barnhälsan har i sitt uppdrag som kompetenscentrum en inriktning på hälsofrämjande, förebyggande och utvecklingsinriktat arbete. Utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv ska enheten stödja, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom mödra- och barnhälsovården i Jämtlands län. Enhetens uppdrag innebär även patientinriktat arbete i form av psykosocialt stöd, stöd till blivande föräldrar och stöd till föräldrar med barn 0-6 år samt barnpsykologisk bedömning/utredning av förskolebarn med avvikande beteende eller misstänkt utvecklingsförsening

Arbetsbeskrivning

Utrednings-, bedömnings-, och behandlingsarbete med blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras familjer. Mycket arbete sker enligt nätverksmodell med nära samverkan med övriga vårdgrannar inom Region Jämtland Härjedalen, socialtjänst och förskola/skola. I uppdraget ingår även att bistå Mödra- och barnhälsovården med ex. föreläsnings- och utbildningsinsatser.

Kvalifikationer

Leg Psykolog. Kunskap och erfarenhet beträffande stöd och behandling till gravida och föräldrar. Erfarenhet av bedömning och utredning av förskolebarn.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang, självständigt arbete, samarbetsförmåga samt flexibilitet och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.

B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.

Andra uppgifter

Rekrytering sker löpande
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
http://www.regionjh.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Märith Bergström-Isacsson
Enhetschef
Telefon: 063-154829
Email: marith.bergstrom-isacsson@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Sara Ling
Psykolog
Telefon: 063–153359
Email: sara.ling@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/753/2022
Sista ansökningsdag: 2022-10-15

Ansök nu

.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se