Region Jämtland Härjedalen söker Forskningsledare till FoU Jämt

Arbetsplatsbeskrivning

Är du forskare och har kunskaper och erfarenheter från socialtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård? Då kan det här vara jobbet för dig.

I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus, och den storslagna naturen är alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Vår vision är: en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter.

Förvaltningsområdet Regional utveckling omfattar ca 150 medarbetare. Vi jobbar med att samordna och effektivisera det regionala tillväxtarbetet och att ta tillvara länets möjligheter och främja utveckling inom tex näringsliv, kompetensförsörjning, kultur, infrastruktur samt frågor som rör social välfärd och en hållbar och attraktiv livsmiljö. På Regional utveckling jobbar vi aktivt och fokuserat med jämställdhetsintegrering för att bidra till en region som är öppen för alla.

FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskar- och praktiknära stöd bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. FoU Jämt ingår också i Jämtlands läns regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Verksamheten finansieras av länets åtta kommuner och tillhör området Välfärd, klimat och kompetens inom Regional utveckling, Region Jämtland Härjedalen.

Arbetsbeskrivning

Som forskningsledare på FoU Jämt ingår du i ett team med ytterligare en forskningsledare samt en forskningsassistent. Tillsammans jobbar ni för att nå verksamhetens mål som är att bidra till att kommunerna kan erbjuda en jämlik, effektiv och kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. I praktiken handlar det om att jobba med att initiera, stödja och genomföra praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser, bidra till kunskaps- och kompetensutveckling, stödja den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) för kunskapsutveckling, samt att främja samverkan med lärosäten, brukarorganisationer och andra relevanta aktörer.
Tjänsten innebär att du ansvarar för stöd i lokal verksamhetsutveckling, uppföljningar/utvärderingar och omvärldsbevakning inom forskning och utveckling. Du bistår personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra med att identifiera angelägna utvecklingsområden.
I arbetet ingår också projekthandledning, fortlöpande kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, samt andra utvecklings- och arbetsformer.
Beslut om FoU Jämts prioriteringar och verksamhet sker i FoU-rådet som består av representanter från kommunerna, Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har doktorsexamen inom relevant område, tex socialt arbete, hälsovetenskap, sociologi, beteendevetenskap, och som trivs med varierande arbetsuppgifter. Eftersom tjänsten innebär ett verksamhetsnära arbete behöver du ha praktisk erfarenhet från socialtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård.
Stor vikt kommer att läggas vid förmåga att kommunicera och överföra vetenskaplig teori och metod till olika målgrupper, samt erfarenhet av handledning och utvecklingsarbeten på fältet. Förmåga och intresse av att samarbeta med såväl praktiker som forskare är en förutsättning för att lyckas i jobbet.
Som person är du lyhörd och bra på att fånga upp behov från de verksamheter du jobbar för. Du ska samtidigt kunna komma med egna initiativ till utvecklingsområden som du har fångat upp och som du kan koppla till kommunernas behov.
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.

Andra uppgifter

Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Läs mer om att bo och leva i Östersunds kommun:
http://www.ostersund.se

Välkommen till Jämtland Härjedalen:
http://www.jamtland.se

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Elin Nirjens
Enhetschef
Telefon: 063-14 65 35
Email: elin.nirjens@regionjh.se
Namn: Elin Ring
Forskningsassistent
Telefon: 070-207 71 54
Email: elin.ring@regionjh.se
Namn: Lenita Larsson
HR-konsult
Telefon: 064-146704
Email: lenita.larsson@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Eva Westman Magnusson
Akavia (Jusek)
Telefon: 063-146583
Email: ewa.westman@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/309/2020
Sista ansökningsdag: 2020-09-10

Ansök nu

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214