Distriktsläkare välkomnas till Odensala Hälsocentral!

Arbetsplatsbeskrivning

I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här finns ett liv med plats för både jobb och fritid, nära fjäll och storslagen natur.

På Odensala hälsocentral har vi minskat antalet patienter per läkare. Vi fortsätter att utveckla vårt arbetssätt mot Nära Vård och ser minskade patientlistor som ett led i det arbetet. Istället för 1600 patienter/heltidsarbetande distriktsläkare är det 1250 patienter med avdrag för ev sidouppdrag och deltidsarbete. Inriktningen mot Nära Vård och specifikt Utvidgad primärvård innebär att nya arbetssätt utvecklas och vi har delat in Hälsocentralen i fyra vårdlag där vi jobbar aktivt med ökat fokus för våra mest behövande patienter. Kom och var en del i detta arbete hos oss!

Odensala Hälsocentral är en trivsam arbetsplats strax söder om stan som har en personalgrupp med cirka 65 medarbetare. Antalet listade patienter är cirka 12600. Vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, arbetsterapeut, undersköterskor och medicinska sekreterare. Vi har också BVC, MVC bemannat med barnsjuksköterskor samt barnmorskor. Hälsocentralen har också psykosocial mottagning med flera psykologer. Dessutom har vi en rehabkoordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen. Hälsocentralen har två engagerade enhetschefer med delat ledarskap och i vårt ansvarsområde ingår även Familjecentralen Trädet. Vår hälsocentral ligger strax utanför stadskärnan, nära Storsjön, med möjlighet till fina löprundor, cykelturer eller skridskoturer på vintern.

Inom primärvården i regionen finns ett mycket gott forskningsklimat. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå Universitet.

Med anställning hos oss får man goda anställningsförmåner. En av alla förmåner är att vi erbjuder friskvårdstimme eller friskvårdspeng. Det är viktigt för oss att främja till god hälsa! Läs mer på regionjh.se

Arbetsbeskrivning

Arbetet hos oss som specialist i allmänmedicin innebär sedvanligt mottagningsarbete, hembesök, och vid behov digitala besök. Det finns också möjlighet till sidouppdrag.

Du har möjlighet att anpassa din tidbok enligt egna önskemål när det gäller bland annat administrativ tid och var dina planerade patienter ska bokas in.
Vi har läkarmöte en timme per vecka (med intern fortbildning och kollegial diskussion) och en timme avsatt tid för verksamhetsutveckling eller träffar med andra yrkeskategorier samt regelbunden fortbildning i form av fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa dagar medverkar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver det erbjuds man plats i FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet.

Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet och undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet ingår som en del av tjänsten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin, önskvärt med erfarenhet av primärvård. Egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Andra uppgifter

Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:

• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare
utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på
avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.

Urval sker löpande och intervjuer sker löpande. Om du har frågor är du varmt välkommen att höra av dig.


Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Helen Marberg
Enhetschef
Telefon:
Email: helene.marberg@regionjh.se
Namn: Annica Mortensen
Enhetschef
Telefon: 063-14 20 58
Email: annica.mortensen@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Frida Wikén
Läkarföreningen
Telefon:
Email: frida.wiken@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/278/2024
Sista ansökningsdag: 2024-05-02

Ansök nu

.