En person i mörk skjorta ler mot kameran stående mot en vägg med draperiFörstora bilden

Johan Thomas

Morgonsamling - bra för både personal och patienter

- Morgonsamlingarna ska skapa en gemenskap i gruppen, en allians mellan vårdare och patienter. Att kunna se varandra där vi är, där och då.

Johan Thomas är enhetschef på avdelning 4B inom område psykiatri. Han menar att dessa fem minuter varje morgon gör stor nytta för stämningen på avdelningen.

Ett forum där personal och patienter kan mötas

Tanken föddes när man började använda sig av SKR:s koncept Meningsfull Heldygnsvård. Tanken är att knyta ihop patienternas totala vårdtid, med delar såsom Kunskap för personal, Attraktiva vårdmiljöer och Meningsfull sysselsättning under vårdtiden. Morgonsamlingen kommer från början från ett system som heter Safe Wards, och är i grunden till för att motverka våldsamma situationer inne på avdelningarna. Det här är ett forum där patienter och personal ska kunna mötas och diskutera saker, sprida informatio0n och göra upp planer för dagen. Kunna ha ett utbyte mellan patienter och vårdpersonal. Skapa gemenskap och samverkan i gruppen. Samtliga patienter bjuds in till dessa möten som hålls dagligen. Ofta leds de av två ur personalen, men det är alltså inget behandlande möte. Det är ett möte i ett otvunget sammanhang. Max 5–10 minuter långa möten där man samlas direkt efter frukosten i ett av dagrummen. Varje möte avrundas med en stunds öppen frågestund. Tanken är sedan att patienterna ska kunna koordinera ihop sig. Några vill kanske spela spel eller se en film, medan andra vill gå på en personalledd gruppträning tillsammans. Man kan pusha varandra litet till att verkligen komma i gång med vald aktivitet. Uppslutningen till samlingarna varierar mellan ungefär 40–60 procent. Morgonsamlingarna har hållit på i ungefär sex månaders tid nu, och såväl personalen som patienterna är positivt inställda till dem.

- Patienterna får en möjlighet att lyfta saker som de kanske gått och funderat på och kan tillsammans göra olika aktiviteter. Det blir en litet mer vi-känsla hos personal och patienter på avdelningen tack vare samlingarna, säger Johan Thomas.

En keramikmugg tas upp från ett träbord av en hand med välvårdade naglarFörstora bilden

Kostgrupp, känsloskola och återhämtning är på gång

I den patientenkät som fylls i vid utskrivning finns en chans att värdera bland annat morgonsamlingarna men även de olika gruppaktiviteter som ingår i meningsfull heldygnsvård. Exempel på aktiviteter som finns är träningsgrupp, ångestgrupp, medveten närvarogrupp och en sömngrupp. Framöver tillkommer bland annat en kostgrupp, en känsloskola och en återhämtningsgrupp. Samtliga grupper leds av personal på avdelningen. Dessa har även fyllts med innehåll av personalen. Något som gör materialet levande och med möjlighet till ständig förbättring. I snitt ligger patienterna på Johan Thomas område inne i mellan 1–3 veckor.

Text & Foto: Lena Manneby

6 av 6 gillar detta