Save the date: 2022-09-20 planerar vi för föräldramöte

Vi har bjudit in Emma Ågren, specialpedagog och mamma, för att dela med sig av sina råd och erfarenheter. Tema kommer preliminärt att vara "Bemötande - diabetes i förskola och skola"

Tid: kl.18.00-21.00, tisdagen 20 september 2022

Plats: Hörsalen Östersunds sjukhus

Vi återkommer med mer information framöver.

Vänliga hälsningar,

Barndiabetesteamet

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se