Beställa diabetestekniska hjälpmedel

Om du fått ett brev hem om att du nu är ansluten till det nya leveranssystemet gäller nu följande:

För att göra ett uttag på din förskrivning av hjälpmedel:

Kontakta hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst på telefonnummer 063-147710. Knappval 1. Uppge personnummer, produkt du önskar hämta ut samt vart du önskar hämta.

Observera att ingen förändring i ordinationen kan göras via kundtjänst utan då får du kontakta diabetessköterskan.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se