Matallergi

Vid misstanke om att ett barn har en födoämnesallergi ska man vända sig till sin Hälsocentral. De kan hjälpa till med att göra en första bedömning.

Vid fortsatt misstanke om att barnet har en födoämnesallergi skickas remiss till Barnmottagningen på Östersunds sjukhus för utredning och råd om behandling. På Barnmottagningen får barnet först träffa en läkare som bedömer barnets symtom och vilka undersökningar som behöver göras för att ta reda på om barnet har en födoämnesallergi. Många gånger räcker det med ett samtal för att läkaren ska kunna göra en bedömning men ibland behöver man komplettera med blodprover eller provokation. En provokation innebär att man får äta födoämnet som man misstänker ger reaktion igen, antingen hemma eller på sjukhus.

På Barnmottagningen arbetar också dietister som träffar barn med födoämnesallergi och ger råd om kosten. Det är viktigt att barn med födoämnesallergi precis som alla andra barn får i sig den näring de behöver och känner sig trygg med maten.

Vill du läsa mer om olika typer av födoämnesallergi:

Komjölksproteinallergi är tillsammans med ägg de vanligaste födoämnesallergierna hos små barn.

Vill du läsa mer om komjölksproteinfriallergi och komjölksproteinfri kost:

Mjölk- och äggallergi växer ofta bort innan barnet börjar skolan. I samråd med läkaren bestäms när det är dags att prova mjölk eller ägg igen för att se om födoämnesallergin har vuxit bort. Det görs oftast en gång varje halvår hos barn under 2 års ålder och därefter 1 gång per år. Vi följer då ett s.k. återintroduktionsschema där födoämnet introducerat successivt i kosten under ett par veckors tid.

Återintroduktionsschema hittar du på:

Celiaki

DietistinformationKostintyg

Läkarintyg till förskola/skolans kostenhet