Asma och allergi - Eksem

Närbild på nakna barnfötter. Fotograf: Luca Lorenzelli

Eksem

Om du behöver söka vård för dig eller ditt barn så ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 för rådgivning.

Om du eller ditt barn har behov av specialistvård så kommer du till oss via remiss från din Hälsocentral eller egenvårdbegäran via 1177.

Vad är eksem?

Om du har eksem så får du i första hand träffa en allergisköterska som är specialist på eksem och behandling. Där kan du få gå "eksemskola" och lära dig sköta och behandla din hud på bästa sätt för att slippa klåda och eksem.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se