Asma och allergi - Lungsjukdomar

Mörkhårig flicka i klänning som jagar såpbubblor. Fotograf: johner.se/Hannes Söderlund

Om du behöver söka vård för dig eller ditt barn så ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller ringa 1177 för rådgivning.

Om du eller ditt barn har behov av specialistvård så kommer du till oss via remiss från din Hälsocentral eller egenvårdbegäran via 1177.

Lungsjukdomar sköts av specialistutbildade barnläkare på Barnmottagningen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se