Kommuner i Jämtlands län

Om du tror att du är berättigad till Uppsökande eller Nödvändig tandvård ska du kontakta din hemkommun som bedömer om du har rätt till ett intyg för Nödvändig tandvård. Beslutet skickas sedan till Beställarenheten som utfärdar själva intyget som skickas till din bokföringsadress.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se