Intellektuell funktionsnedsättning

Här finns riktade länkar, tips, information, föreläsningar och nyheter även konkreta utbildningspaket och verktygslådor med fokus på Intellektuell funktionsnedsättning (IF)