Ett besök hos oss

Bildspel

Nybesök astma.

Inför besök på barnmottagningen

C1a1 frågeformulär, barn 0-6 år

C1a2 frågeformulär, barn 7-17 år

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se