Se videoreportaget med pingisspel i Krokom, vilrum på akuten och 1177-sjuksköterskornas mikroträning som gett så positiva effekter.

Satsning på återhämtning under arbetsdagen

Pingis, korsord, tupplur eller mikropauser med träning – medarbetare i Region Jämtland Härjedalen har börjat fokusera på hur de kan få in återhämtning på jobbet.
– Det kan ske på så otroligt många olika sätt, säger Lisa Kentsson, projektledare för Organisera för återhämtning.

Exemplen är flera. På Krokoms hälsocentral har personalen börjat spela rundpingis på raster för att få återhämtning under arbetsdagen.

– Jag är kurator och sitter ganska mycket på mitt jobb. Då tycker jag det är väldigt bra att vara fysiskt aktiv och röra på sig, säger Karin Stenmark som jobbar på hälsocentralen.

– Det blir en kontrast i att jag gör något annat än jag brukar. Man får en annan energinivå. Sedan blir det en gemenskap på arbetsplatsen, att vi umgås mer över yrkeskategorier, fortsätter Karin.

porträtt på en person med mörk hår uppsatt i en hästsvans, klädd i blå vårdkläderFörstora bilden

Lotta Mörk, sjuksköterska på akutmottagningen på Östersunds sjukhus.

Powernap gör skillnad

På akutmottagningen på Östersunds sjukhus är behovet för många i personalen det omvända. Där är arbetet ofta intensivt och stressigt med höga ljudnivåer. Runt 100 personer jobbar på akuten och patienterna är många.

– Man blir jättetrött i huvudet och man märker det på personalen också. Ibland får man nästan panik och vill bara ropa: kan någon stänga av larmen, jag måste få lugn och ro! säger Lotta Mörk som är sjuksköterska på akuten och fortsätter:

– Det kan vara jättemycket folk i fikarummet också, vilket gör att när du väl vill sätta dig och ta det lugnt på fikarasten eller lunchen så är det jättemycket surr och prat även där.

På akutmottagningen har de via projektet fått både inspiration och handfast hjälp med att göra i ordning ett lugnt rum i anslutning till fikarummet. I rummet finns möjlighet att sitta och äta under tystnad eller att ligga och vila.

– Jag kan gå in i det här rummet och lägga mig och somna till i fem minuter. Jag tycker det gör jättestor skillnad, att bara få en liten powernap och lite tyst, berättar Lotta Mörk.

Återhämtning en del av strategisk plan

Under hösten 2022 startade projektet Organisera för återhämtning i Region Jämtland Härjedalen. Projektet finansieras med pengar från Socialstyrelsen. Bakgrunden var bland annat att såväl medarbetarenkäten som sjukskrivningstal visade att det fanns brister i den kognitiva arbetsmiljön.

Målet med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen för vikten av återhämtning och så kallad kognitiv ergonomi, det vill säga hur arbetsmiljö och arbetsuppgifter kan anpassas så att de stöder de kognitiva förmågorna och minskar risken för fel, stress och utmattning.

Tanken är att återhämtning, precis som projektets namn antyder, ska in i den befintliga strukturen och verksamheten i hela Region Jämtland Härjedalen. På organisationsnivå handlar det om övergripande planering och den strategiska planen framåt, men det är även sådant som ska in i såväl arbetsgrupper som hos var och en av regionens anställda; det förklarar projektledaren Lisa Kentsson:

– På arbetsgruppsnivå handlar det om hur vi planerar arbetet i gruppen; hur har vi det med normer, vanor, vad är okej och inte okej? Och på individnivå handlar det om vad jag som enskild medarbetare kan göra för att öka min känsla av återhämtning på arbetet.

porträttbild på en person med långt ljust hår som sitter framför ett fönsterFörstora bilden

Lisa Kentsson, projektledare för Organisera för återhämtning.

Att må bra trots stress

I arbetslivet i stort kommer det hela tiden nya saker som påverkar vardagen och arbetet. I Region Jämtland Härjedalen har det kanske varit mer påtagligt under den gångna våren än på länge; i synnerhet inom hälso- och sjukvården.

– Det ställer väldigt höga krav på våra förmågor, framför allt den kognitiva förmågan, säger Lisa Kentsson och fortsätter:

– Det finns hur mycket forskning som helst på stress och även när man försökt reducera stress i arbetslivet har det inte haft de effekter man hoppats på. När man däremot har börjat arbeta med det som stärker oss, och som gör att vi klarar av att prestera och må bra trots stressen, det är då man har börjat sett effekter. Vi behöver alltså hitta sätt för att bryta och mildra stressreaktionerna så att vi kan hitta återhämtning regelbundet under dygnet. ​

en person föreläser på en scen i en fullsatt hörsal

Psykologen och stressforskaren Niclas Almén har hållit flera välbesökta och uppskattade föreläsningar på temat återhämtning för medarbetare i Region Jämtland Härjedalen.

Arbetsuppgifter som en form av återhämtning

En del i projektet som har gett ringar på vattnet är de återkommande föreläsningar med psykologen och stressforskaren Niclas Almén som erbjudits alla anställda vid olika tillfällen. Hittills har runt 1 500 medarbetare lyssnat på någon av föreläsningarna som har väckt tankar och inspirerat många att göra förändringar.

– Många får upp ögonen för vad återhämtning faktiskt är. Det är inte semester, raster, vila, utan det kan ske på så otroligt många olika sätt, säger Lisa Kentsson och berättar hur hon själv fått in återhämtning under arbetsdagen när hon jobbat som sjuksköterska på sjukhuset:

– Mitt sätt att återhämta mig var att gå in i läkemedelsrummet och fylla på läkemedelsvagnen, för att då få gå undan och få vara ensam. Att vara ute i patientarbete kan vara både socialt belastande och väldigt komplext. Att få gå i väg och göra en arbetsuppgift som jag ändå behöver göra, men använda det som en form av återhämtning och en paus, det ger otroligt mycket.

Text, foto, film: Sara Rönnberg

0 av 0 gillar detta