Barnneurologi - Huvudvärk

Alla barn kan drabbas av huvudvärk, från små spädbarn, till förskolebarn och tonåringar. Ju äldre barnet är desto vanligare är det med huvudvärk, och ju yngre barnet är desto svårare kan det vara att förstå vad barnets missnöje beror på.

Den vanligaste orsaken till huvudvärk är spänningshuvudvärk.

Även migrän är vanligt hos barn och ungdomar. Migrän är en form av huvudvärk som ofta är ärftlig och som man inte vet exakta orsaken till, men studier talar för att det både är påverkan på nerver och blodkärl i hjärnan som ger besvären.

I detta dokument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bra information om de båda formerna.Migrän innebär återkommande huvudvärksattacker som ofta även innebär ljud- och ljuskänslighet samt illamående/kräkningar. Huvudvärken brukar sitta i ca 4-72 timmar.

Ibland kan man ana att ett migränanfall är på gång redan innan huvudvärken har uppstått genom ljusblixtrar framför ögonen, illamående eller en känsla av obehag.

Vad som händer i hjärnan när man får ett migränanfall vet man inte riktigt, men studier talar för att det påverkar både hjärnans nerver och blodkärl.

Det finns olika så kallade stressorer som ökar risken för ett migränanfall. Flera stressorer är gemensamma för alla barn, medan andra är unika för det enskilda barnet.

De gemensamma stressorerna, som alla mer eller mindre påverkas av, är bland annat: sömnbrist, nedsatt näringsintag/oregelbundet näringsintag, stress/oro, långvarig skärmtid. I första hand jobbar vi alltid med dessa stressorer för att förebygga migrän, så det är av vikt att du som har migrän, eller du som är anhörig till någon med migrän ser över dessa faktorer för att minska risken för ett migränanfall.

Behandling

I första hand jobbar vi alltid med att minska risken att så kallade “stressorer” påverkar barnets risk för migrän negativt. Se exempel på stressorer under rubriken “Migrän”. Om detta ej har tillräcklig effekt så är förstahandsvalet för läkemedelsbehandling receptfria NSAIDs, tillexempel Ipren eller Naproxen, och/eller Paracetamol = Alvedon. Dosen är beroende på barnets vikt. Ibland behöver man även en tablett mot illamående, tex Primperan.

Det är viktigt att ta läkemedlet vid minsta tecken på migrän för bäst effekt. Ibland behöver man också lägga sig i ett mörkt rum då vila/sömn ofta är det som har bäst effekt på migränanfallet.

Andra läkemedel som finns till hands om ovanstående ej hjälper är bland annat så kallade Triptaner. Dessa kan ges som tablett, nässpray och i sällsynta fall som injektioner.

Förebyggande behandling: I de fall där ovanstående ej hjälper och migränanfallen fortsatt är handikappande så kan man ibland prova med profylaktisk behandling i form av läkemedel som hämmar sympatikuspåslaget, detta är läkemedel som i vanliga fall används vid behandling av hyptertoni/ förhöjt blodtryck. Om detta blir aktuellt får diskussion om nytta och potentiella biverkningar ske via behandlande läkare.