Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen, och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. I livets olika skeden ska alla känna trygghet i att vården finns där – när och om den behövs.

Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar – alltid utifrån patientens perspektiv. Det betyder att så få som möjligt ska behöva vänta på vård men det betyder också stöd, personlig service samt tydlig information och kommunikation.

Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Vården bedrivs av Region Jämtland Härjedalen och genom avtal med andra vårdgivare.


Kompass Foto: Mostphotos

Har du fått ett blått kuvert?

Är du en av de 9 600 länsbor som får det blå kuvertet i din brevlåda? Svara och var med och påverka satsningar på god och jämlik hälsa för alla i Jämtland Härjedalen.

Bild på unga människor

För dig som är ung

På UMO.se hittar du som är mellan 13 och 25 år svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214