Samordning, styrdokument- och dokumentation

Inom folkhälsoenheten finns resurser med uppdrag kring regionintern samordning i arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Uppdraget innebär att samverka, samordna, driva, följa upp och rapportera beslutade aktiviteter utifrån fastställda utvecklings/handlingsplaner och projekt.

Utvecklingen av framtida mål och aktiviteter inom fokusområde psykisk hälsa ingår i uppdraget. Arbetet följer Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa (lupen). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Beslutad av regionfullmäktige 2022.

Nationella länkar om kunskapsstöd finns i högerspalten och i flikarna till vänster finns mer information om pågående insaster.

För information om länets samordnade insatser för psykisk hälsa och suicidprevention Psykisk hälsa/ohälsa - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se). Länk till annan webbplats.

 

Regional

Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa (lupen). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Beslutad av regionfullmäktige 2022.

Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa (LUP-psykisk ohälsa) har haft sin första uppföljning i Regionstyrelsen. Uppföljning 2023. Pdf, 551.7 kB, öppnas i nytt fönster.