Finansieringsmöjligheter i ny programperiod

Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland bjuder in i vardera region till information och dialog om finansieringsmöjligheter för regionala projekt i Mellersta Norrland.

Östersund
23 mars kl 9.00-12.00: Lokal Storsjön, Köpmangatan 21,
Anmälan via formulär.

Härnösand
24 mars kl 9.00-12.00: Fullmäktigesalen, Storgatan 1.
Anmälan via josefin.nilsson4@rvn.se senast fredag 17/3

Program:
9.00-9.30 Regionen välkomnar
- Det regionala utvecklingsansvaret
- Regionala utvecklingsstrategin och smart specialisering
- Finansiering

9.30-10.00 Tillväxtverket
- Kunskap, nätverk och finansiering
- ERUF-finansieringen
- Att bygga en ERUF-ansökan

10.00-10.30 Europeiska Socialfonden (ESF)
- Kunskap, nätverk och finansiering
- ESF-finansieringen
- Att bygga en ESF-ansökan
Fika
11.00-12.00 Bolla tidiga projektidéer, boka tider för individuella projektidémöten, fråga om finansiering etc.

23/3 - Mingla med Region Jämtland Härjedalen
24/3 - Mingla med Region Västernorrland
Representanter för Tillväxtverket och ESF deltar båda dagarna.

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.
Europeiska socialfonden ESF+ - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se) Länk till annan webbplats.

0 av 0 gillar detta