Mindfulnessövningar för oro och stresslindring

"Prova på"-övningar
Meditationer till mindfulness stressreduktion (MBSR)


Under MBSR programmet gång uppmuntras du att öva en av övningarna sex dagar under veckan.

Meditationer till Mindful Self-Compassion (MSC)/ självmedkänsla i medveten närvaro

Till MSC programmet finns det kärnmeditationer, andra meditationer med medkänsla och informella övningar.

Kärnmeditationer
Andra meditationer med självkänsla
Informella övningar
Extra mindfulness-meditationer