Mindfulnessövningar för oro och stresslindring

"Prova på"-övningar
Meditationer till mindfulness stressreduktion (MBSR)


Under MBSR programmet gång uppmuntras du att öva en av övningarna sex dagar under veckan.

Meditationer till Mindful Self-Compassion (MSC)/ självmedkänsla i medveten närvaro

Till MSC programmet finns det kärnmeditationer, andra meditationer med medkänsla och informella övningar.

Kärnmeditationer
Andra meditationer med självkänsla
Informella övningar
Extra mindfulness-meditationer

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se