Mindfulnessövningar för Smärthantering

Andningsankaret. 12.41 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

Medkännande Body Scan. 21.37 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

Självmedkännande paus. 8.02 minuter

Spela upp direkt

Ladda ner

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214