Mindfulnessövningar för oro och stresslindring

"Prova på"-övningar

Andrumsövning, 3 minuter.

Spela upp "Andrumsövning 3 min" direkt

Ladda ner "Andrumsövning 3 min" (.mp3 fil, 3.1 MB)


Kroppsscanning, 20 minuter.

Spela upp "Kroppsscanning 20 min" direkt

Ladda ner "Kroppscanning 20 min" (.mp3 fil, 20.7 MB)


Sittande meditation, 10 minuter.

Spela upp "Sittande meditation 10 min" direkt

Ladda ner "Sittande meditation 10 min" (.mp3 fil, 9.6 MB)


Sittande meditation, 20 minuter.

Spela upp "Sittande meditation 20 min" direkt

Ladda ner "Sittande meditation 20 min" (.mp3 fil, 19.5 MB)

Meditationer till mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

Liggande kroppsscanning, 45 minuter.

Spela upp "Liggande kroppsscanning 45 min" direkt

Ladda ner "Liggande kroppsscanning 45 min" (.mp3 fil, 40.6 MB)


Liggande yoga, 45 minuter.

Spela upp "Liggande yoga 45 min" direkt

Ladda ner "Liggande yoga 45 min" (.mp3 fil, 43 MB)


Sittande meditation, 45 minuter.

Spela upp "Sittande meditation 45 min" direkt

Ladda ner "Sittande meditation 45 min" (.mp3 fil, 36.7 MB)


Stående yoga, 45 minuter

Spela upp "Stående yoga 45 min" direkt

Ladda ner "Stående yoga 45 min" (.mp3 fil, 41.5 MB)


Under MBSR programmet gång uppmuntras du att öva en av övningarna sex dagar under veckan.

Meditationer till Mindful Self-Compassion (MSC)/ självmedkänsla i medveten närvaro

Till MSC programmet finns det kärnmeditationer, andra meditationer med medkänsla och informella övningar. MSC programmet startar upp under oktober 2015 och alla meditationerna kommer läggas in eftersom under oktober-december.

Kärnmeditationer

Kärleksfull andning, 22 minuter.

Spela upp "Kärleksfull andning 22 min" direkt

Ladda ner "Kärleksfull andning 22 min" (.mp3 fil, 20 MB)


Kärleksfull vänlighet till oss själva.

Spela upp "Kärleksfull vänlighet till oss själva" direkt

Ladda ner "Kärleksfull vänlighet till oss själva" (.mp3 fil, 22.8 MB)


Att ge och få medkänsla, 26 minuter.

Spela upp "Att ge och få medkänsla 26 min" direkt

Ladda ner "Att ge och få medkänsla 26 min" (.mp3 fil, 24.4 MB)


Andra meditationer med medkänsla

Kärlekfull vänlighet till en älskad, 25 minuter.

Spela upp "Kärleksfull vänlighet till en älskad" direkt

Ladda ner "Kärleksfull vänlighet till en älskad" (.mp3 fil, 21.3 MB)


Medkänsla för dig själv och andra, 20 minuter.

Spela upp "Medkänsla för dig själv och andra" direkt

Ladda ner "Medkänsla för dig själv och andra" (.mp3 fil, 18.7 MB)


Att utforska den självkritiska rösten och motivera oss med självkänsla, 19 minuter.

Spela upp "Att utforska den självkritiska rösten" direkt

Ladda ner "Att utforska den självkritiska rösten" (.mp3 fil, 17.4 MB)


Att möta otillfredställda behov, 21 minuter.

Spela upp "Att möta otillfredställda behov" direkt

Ladda ner "Att möta otillfredställda behov" (.mp3 fil, 19.9 MB)


Självkänsla med jämnmod, 21 minuter.

Spela upp "Självkänsla med jämnmod" direkt

Ladda ner "Självkänsla med jämnmod" (.mp3 fil, 19.6 MB)


Mjukna, trösta, tillåta, 21 minuter.

Spela upp "Mjukna, trösta, tillåta" direkt

Ladda ner "Mjukna, trösta, tillåta" (.mp3 fil, 19.6 MB)


Medkännande vän, 18 minuter.

Spela upp "Medkännande vän" direkt

Ladda ner "Medkännande vän" (.mp3 fil, 17 MB)


Kram med självmedkänsla, 17 minuter.

Spela upp "Kram med själmedkänsla" direkt

Ladda ner "Kram med självmedkänsla" (.mp3 fil, 17 MB)

Informella övningar

Paus med självmedkänsla, 8 minuter.

Spela upp "Paus med självkänsla" direkt

Ladda ner "Paus med självkänsla" (.mp3 fil, 7 MB)

Extra mindfulness-meditationer

Här följer några andra mindfulness meditationer.

Andrumsövning, 3 minuter.

Spela upp "Extra andrumsövning 3 min" direkt

Ladda ner "Extra andrumsövning 3 min" (.mp3 fil, 3.1 MB)


Kroppsscanning, 20 minuter.

Spela upp "Extra kroppsscanning 20 min" direkt

Ladda ner "Extra kroppsscanning 20 min" (.mp3 fil, 20.7 MB)


Sittande meditation, 10 minuter.

Spela upp "Extra sittande meditation 10 min" direkt

Ladda ner "Extra sittande meditation 10 min" (.mp3 fil, 9.6 MB)


Sittande meditation, 20 minuter.

Spela upp "Extra sittande meditation 20 min" direkt

Ladda ner "Extra sittande meditation 20 min" (.mp3 fil, 19.5 MB)


Kärleksfull vänlighet, meditation, 40 minuter.

Spela upp "Extra, kärleksfull vänlighet 40 min" direkt

Ladda ner "Extra, kärleksfull vänlighet 40 min" (.mp3 fil, 36.2 MB)