Hjärnan kan lära sig att uppmärksamma det du mår bra av

Hjärnan påverkas av det vi uppmärksammar. Försök att lägga märke till saker som du mår bra av, till exempel en människas leende, skönt väder, en vänlig gest, eller varmvattnet mot kroppen när du tar en dusch. Då lär sig hjärnan att lättare fånga upp liknande information i framtiden. Efterhand kan du få lättare att hitta sådant som ger glädje och tillfredsställelse i livet och bereda plats för mer positiva upplevelser i ditt liv.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214