Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en gammal metod som kan hjälpa dig att hitta lugn och balans i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress, och hjälpa dig att hantera smärta, oro och nedstämdhet. Mindfulness handlar om att uppleva ögonblicket som det är, utan att döma eller värdera det du upplever.

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva en kortare stund varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan men du kan naturligtvis ha glädje av tankarna bakom mindfulness även om du inte har möjlighet att ägna metoden tid regelbundet.

Du hittar olika typer av övningar för oro- och stresslindring eller smärtlindring i menyn till vänster.

 

Mer om Mindfulness:

Självinsikt
Att släppa taget om negativa tankar
Acceptans
Självmedkänsla
Hur kan du öva medveten närvaro?
Finns det negativa effekter av mindfulness?
När kan mindfulness vara till hjälp?

Mindfulness används idag inom sjukvården för att öka förmågan att hantera stress, smärta sömnproblem, ångest och depression. På senare tid har undersökningar gjorts inom fler områden där mindfulness kan vara till hjälp. Olika typer mindfulnessträning har visat sig ha en effekt på upplevd smärta och psykologiskt välbefinnande hos patienter med långvarig smärtproblematik. Metoden har även visat sig vara till hjälp, inom ramen för olika evidensbaserade behandlingsprogram, t.ex. gällande depression, drogberoende och ätstörningar.

Hjärnan kan lära sig att uppmärksamma det du mår bra av

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214