När kan mindfulness vara till hjälp?

Mindfulness används idag inom sjukvården för att öka förmågan att hantera stress, smärta sömnproblem, ångest och depression. På senare tid har undersökningar gjorts inom fler områden där mindfulness kan vara till hjälp. Olika typer mindfulnessträning har visat sig ha en effekt på upplevd smärta och psykologiskt välbefinnande hos patienter med långvarig smärtproblematik. Metoden har även visat sig vara till hjälp, inom ramen för olika evidensbaserade behandlingsprogram, t.ex. gällande depression, drogberoende och ätstörningar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214