Finns det negativa effekter av mindfulness?

Mindfulness innebär inte bara skön avslappning, det kan också vara svårt och jobbigt. När du stannar upp och är närvarande i stunden kan du möta både positiva och negativa tankar och känslor. Obehagliga känslor och minnen kan bli mer tydliga. Det är inte farligt i sig, men det är viktigt att du får stöd och guidning i din övning och att du vågar tala om för din behandlare om något inte känns bra. Självklart är det också viktigt att din behandlare har en gedigen kunskap gällande mindfulnessträning och har legitimerad utbildning för just din problematik/ditt sjukdomstillstånd.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214