Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en gammal metod som kan hjälpa dig att hitta lugn och balans i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress, och hjälpa dig att hantera smärta, oro och nedstämdhet. Mindfulness handlar om att uppleva ögonblicket som det är, utan att döma eller värdera det du upplever.

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva en kortare stund varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan men du kan naturligtvis ha glädje av tankarna bakom mindfulness även om du inte har möjlighet att ägna metoden tid regelbundet.

Du hittar olika typer av övningar för oro- och stresslindring eller smärtlindring i menyn till vänster.

 

Mer om Mindfulness:

Självinsikt
Att släppa taget om negativa tankar
Acceptans
Självmedkänsla
Hur kan du öva medveten närvaro?

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva 3 minuter varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan.

Du kan öva på medveten närvaro genom att lyssna på mindfulnessövningar, eller genom att bara stanna upp och uppleva din andning eller din omgivning genom dina sinnen. Prova gärna just nu och tillåt dig att uppleva några vardagliga saker:

  • Kan du uppleva dina fötter? Kanske kan du känna dina fotsulor mot golvet?
  • Kan du höra ljuden som finns runt omkring dig just nu?
  • Vilka färger eller former ser du runt omkring dig om du lyfter blicken bort från skärmen?
Finns det negativa effekter av mindfulness?
När kan mindfulness vara till hjälp?
Hjärnan kan lära sig att uppmärksamma det du mår bra av

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214