Hur kan du öva medveten närvaro?

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva 3 minuter varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan.

Du kan öva på medveten närvaro genom att lyssna på mindfulnessövningar, eller genom att bara stanna upp och uppleva din andning eller din omgivning genom dina sinnen. Prova gärna just nu och tillåt dig att uppleva några vardagliga saker:

  • Kan du uppleva dina fötter? Kanske kan du känna dina fotsulor mot golvet?
  • Kan du höra ljuden som finns runt omkring dig just nu?
  • Vilka färger eller former ser du runt omkring dig om du lyfter blicken bort från skärmen?

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214