Acceptans

En viktig del i mindfulness är att utveckla en mer accepterande hållning mot oss själva och andra.

Mindfulness handlar inte om att vi ska uppnå något speciellt tillstånd, utan snarare att ta emot och förhålla oss till ofrånkomliga otillräckligheter som vi finner - såväl i oss själva som i vår omvärld - med varsamhet och en god vilja. Vi lär oss att hålla våra inre reaktioner, ett ögonblick i taget, med utrymme och medkännande medvetenhet, istället för att döma eller kämpa emot det vi upplever.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214