Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en gammal metod som kan hjälpa dig att hitta lugn och balans i livet. Med regelbunden övning kan den bli ett sätt att minska stress, och hjälpa dig att hantera smärta, oro och nedstämdhet. Mindfulness handlar om att uppleva ögonblicket som det är, utan att döma eller värdera det du upplever.

Metoden för mindfulness är enkel, men kräver regelbunden övning för att ge bästa resultat. Det är mer effektfullt att öva en kortare stund varje dag än att öva 45 minuter en gång i veckan men du kan naturligtvis ha glädje av tankarna bakom mindfulness även om du inte har möjlighet att ägna metoden tid regelbundet.

Du hittar olika typer av övningar för oro- och stresslindring eller smärtlindring i menyn till vänster.

 

Mer om Mindfulness:

Självinsikt
Att släppa taget om negativa tankar

Det är bra att ibland släppa taget om tankar som skapar oro, bekymmer och missnöje. Hjärnan har svårt att skilja på det som är verkligt och det som är påhittat. Därför gör den inte skillnad mellan det du tänker och det du upplever i verkligheten. Det innebär att om du tänker tankar som gör att du blir orolig eller stressad, så reagerar kroppen som om det verkligen vore så.

Genom att uppmärksamma tankar - som just tankar och inte fakta - är det lättare att få ett avstånd till dem. Då kan till exempel oroande och negativa tankar få finnas där utan att du styrs lika mycket av dem.

Acceptans
Självmedkänsla
Hur kan du öva medveten närvaro?
Finns det negativa effekter av mindfulness?
När kan mindfulness vara till hjälp?
Hjärnan kan lära sig att uppmärksamma det du mår bra av

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214