Att släppa taget om negativa tankar

Det är bra att ibland släppa taget om tankar som skapar oro, bekymmer och missnöje. Hjärnan har svårt att skilja på det som är verkligt och det som är påhittat. Därför gör den inte skillnad mellan det du tänker och det du upplever i verkligheten. Det innebär att om du tänker tankar som gör att du blir orolig eller stressad, så reagerar kroppen som om det verkligen vore så.

Genom att uppmärksamma tankar - som just tankar och inte fakta - är det lättare att få ett avstånd till dem. Då kan till exempel oroande och negativa tankar få finnas där utan att du styrs lika mycket av dem.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214